You Are Here: Home » Thiết bị bán hàng

Thiết bị bán hàng

Thiết bị phần cứng hỗ trợ phần mềm bán hàng chuyên nghiệp

1. Máy tính để bàn, pc, desktop, laptop

2. Máy in bill, máy in hóa đơn nhiệt

3. Máy in kim, máy in hóa đơn 3 liên

4. Máy in mã vạch

5. Đầu đọc mã vạch

6. Két sắt điện tử

7. Cân điện tử

8. Thiết bị di động: tablet, smartphone

 

Phần mềm bán hàng hỗ trợ các thiệt bị quản lý bán hàng chuyên nghiệp như máy in bill, máy in hóa đơn, đầu đọc mã vạch, máy in mã vạch chuyên dụng, hỗ trợ các thiết bị di động tablet, smartphone.

 


Giải pháp bán hàng TMT Solution 2014