You Are Here: Home » Chức năng phần mềm bán hàng

Chức năng phần mềm bán hàng

Giới thiệu tính năng phần mềm bán hàng TMT Solution

Quản lý bán hàng Lặp báo giá Lặp đơn đặt hàng Quản lý xuất kho
Quản lý nhập kho Quản lý sản phẩm Quản lý khách hàng Quản lý NCC
Quản lý Nhân Viên Quản lý thu chi Quản lý công nợ Phân quyền
Quản lý in ấn Quản lý hệ thống Quản lý kho hàng Báo cáo thống kê

 


Mục lục tính năng chính

 1. Quản lý hệ thống, chuỗi cửa hàng.
 2. Chức năng chính, sử dụng nhanh.
 3. Quản lý chung: sản phẩm, nhà cung cấp, khách hàng…
 4. Quản lý thu chi.
 5. Các tiện ích: báo giá, đặt hàng…
 6. Báo cáo thống kê.

Giới thiệu chi tiết tính năng phần mềm bán hàng TMT Solution

1. Quản lý hệ thống

Quản lý chuỗi hệ thống bán hàng: phần mềm cho phép quản lý nhiều cửa hàng, đại lý bán hàng khác nhau, dữ liệu có thể dùng chung kết nối internet hoặc sử dụng dữ liệu riêng trên từng cửa hàng.

Quản lý tài khoản đăng nhập trên toàn hệ thống: tạo mới hoặc xóa các tài khoản đang sử dụng trên phần mềm, phân quyền chi tiết cho từng tài khoản, tải khoản khi đăng nhập chỉ sử dụng được các chức năng phân quyền cho phép sử dụng.


2. Chức năng cơ bản trên giao diện chính, sử dụng nhanh

2.1 Chức năng bán hàng:

Form bán hàng chuẩn, thiết lập và tạo phiếu bán hàng nhanh chóng chỉ với các cú click chuột đơn giản. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ thanh công cụ tìm kiếm (search). Điều chỉnh % chiếc khấu, thuế Vat nhanh chóng chính xác. Với các sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi sẽ có thông báo và tự động áp dụng khuyến mãi khi bán sản phẩm đó.

2.2 Lập phiếu nhập kho:

Quy trình lập phiếu nhập kho nhanh-tiện lợi. Nhập các sản phẩm đã có sẵn trong phần mềm bằng cách lựa chọn tìm kiếm nhanh hàng hóa. Các sản phẩm mới chưa có dữ liệu phần mềm thì thêm mới sản phẩm nhanh, sau đó chọn nhập kho cho sản phẩm.

2.3 Lập phiếu xuất kho:

Quy trình lập phiếu xuất kho được tối ưu tương tự chức năng bán hàng. Lựa chọn kho để xuất, chọn sản phẩm xuất kho, lập danh sách các sản phẩm, in và lưu phiếu xuất kho vào phần mềm.

2.4 Lập đơn đặt hàng:

Lặp danh sách các đơn đặt từ nhà cung cấp, lưu và theo dõi các đơn hàng đã đặt hàng nhà cung cấp. Quản lý các đơn đặt hàng, đơn hàng nào đã giao hàng, đơn hàng nào chưa giao hàng.

2.5 Lập bảng báo giá:

Lập các báo giá gửi khách hàng tham khảo. Lưu và theo dõi các bản báo giá. Báo giá nào đã giao hàng cho khách hàng…v.v.


3. Quản lý chung

Quản lý sản phẩm: Quản lý, cập nhật xóa sửa thêm mới sản phẩm. Quản lý sản phẩm theo mã sản phẩm, mã vạch. Quản lý cập nhật giá nhập sản phẩm, giá bán sản phẩm. Quản lý hạn bảo hành, hạn sử dụng. Quản lý tồn kho max, tốn kho min cho từng sản phẩm. Phân loại sản phẩm để dễ dàng quản lý ( Loại sản phẩm: thực phẩm, nước uống, sản phẩm tiêu dùng, máy tính, điện thoại..v..v.).

Quản lý nhà cung cấp: Quản lý cập nhật, sửa đổi thêm mới nhà cung cấp. Quản lý thông tin nhà cung cấp, công nợ nhà cung cấp ( Công nợ đầu kỳ, công nợ hiện tại ).

Quản lý khách hàng: Quản lý sửa đổi thêm mới thông tin khách hàng. Quản lý công nợ khách hàng.

Quản lý nhân viên: Quản lý tài khoản nhân viên đăng nhập phần mềm, phân quyền chi tiết cho từng nhân viên sử dụng các chức năng trên phần mềm.

Quản lý tài khoản ngân hàng: Quản lý các tài khoản ngân hàng, số tài khoản, quỷ tiền đầu kỳ.

Quản lý các loại phiếu: phiếu xuất hàng, phiếu nhập hàng..v..v.

Quản lý biểu mẫu in ấn: Quản lý các loại phiếu biểu mẫu in ấn như: phiếu in hóa đơn, phiếu xuất hàng, phiếu nhập hàng, in báo giá, các loại phiếu thu chi…v..v.


4. Quản lý thu chi

Quản lý thu trả nợ: Quản lý & lập phiếu thu trả nợ khách hàng, nhà cung cấp. Quản lý thu chi: lập phiếu thu, lập phiếu chi, thống kê thu chi. Quản lý chuyển khoảng ngân hàng: nhận tiền, chuyển khoảng, thống kê nhận & chuyển tiền. Quản lý & thống kê tiền mặt: Thống kê chi tiết quỷ tiền mặt.


5. Tiện ích phần mềm bán hàng

Lập báo giá & thống kê danh sách báo giá: Lập phiếu khách hàng đặt hàng, thống kê & theo dõi danh sách khách hàng đã đặt hàng. Lập phiếu đặt hàng nhà cung cấp, thống kê & theo dõi danh sách đơn hàng đã đặt hàng nhà cung cấp.


6. Báo cáo thống kê trên phần mềm bán hàng

6.1 Thống kê hóa đơn: thống kê hóa đơn theo ngày tháng, theo nhân viên, theo khách hàng.

6.2 Thống kê sản phẩm đã bán: Thống kê chi tiết sản phẩm đã bán, thống kê theo từng loại sản phẩm.

6.3 Thống kê xuất – nhập – tồn

 • Thống kế xuất kho: phiếu xuất, sản phẩm đã xuất
 • Thống kê nhập kho: phiếu nhập, sản phẩm đã nhập
 • Thống kê tồn kho: thống kê theo ngày tháng, theo sản phẩm…
 • Kiểm kho: thống kê và kiểm tra lượng hàng tồn kho trên phần mềm & thực tế.

6.4 Thống kê công nợ

 • Công nợ khách hàng: thống kê công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ khách hàng.
 • Thống kê công nợ nhà cung cấp: thống kê & đối chiếu công nợ nhà cung cấp.

6.5 Thống kê doanh số bán hàng

 • Thống kê doanh số bán hàng theo nhân viên: thống kê tổng hợp theo thời gian, thống kê theo từng nhân viên.
 • Thống kê doanh số bán hàng theo khách hàng: thống kê tổng hợp theo thời gian, thống kê chi tiết theo từng khách hàng.

6.6 Thống kê doanh thu

Thống kê doanh thu tổng hợp

 • Theo từng hóa đơn: tổng thu, tổng vốn, tổng lợi nhuận trên từng hóa đơn.
 • Tổng hợp tất cả hóa đơn: tổng thu, tổng vốn, tổng lợi nhuận các hóa đơn.

Thống kê doanh thu chi tiết

 • Thống kê tổng hợp doanh thu bán hàng: tổng tiền, thuế VAT, tổng tiền đã bán hàng, tổng tiền đã thanh toàn, tổng tiền chưa thanh toán ( công nợ).
 • Thống kê doanh thu đã thanh toán, doanh thu chưa thanh toán.

Thống kê xuất nhập: thống kê tổng xuất nhập, thống kê theo loại sản phẩm xuất nhập.


7. Cài đặt, cấu hình phần mềm & phân quyền chi tiết trên phần mềm

 • Cập nhật giá bình quân gia quyền.
 • Cấu hình biểu mẫu & in ấn.
 • Cài đặt giao diện phần mềm.
 • Phân quyền chi tiết cho tài khoản nhân viên.
 • Cài đặt và cấu hình sao lưu dữ liệu phần mềm bán hàng.

8. Thông tin phần mềm & hỗ trợ TMT Solution

 • Hướng dẫn sử dụng các phím tắt nhanh trên phần mềm
 • Thông tin về phần mềm bán hàng TMT Soluiton
 • Hướng dẫn cập nhất & nâng cấp phần mềm khi có phiên bản mới

Thiết kế tính năng phần mềm bán hàng theo yêu cầu khách hàng

Do mỗi cửa hàng, công ty có hình thức và quy trình quản lý kinh doanh bán hàng khác nhau, lĩnh vực cũng như mô hình kinh doanh khác nhau, do đó không một phần mềm có sẵn nào đáp ứng được chính xác các tính năng và nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng. Vì vậy TMT Solution cung cấp giải pháp thiết kế phần mềm bán hàng theo yêu cầu từng khách hàng, tùy từng lĩnh vực-ngành nghề kinh doanh mà phần mềm được thiết kế các chức năng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Nếu quý khách hàng muốn sử dụng một phần mềm riêng biệt, có các tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các giải pháp, cũng như triển trai một phần mềm theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.

Thông tin liên hệ cài đặt phần mềm quản lý bán hàng TMT Solution

ĐT: 0838 471 756

DĐ: 0908 075 455 (Mr. Trường)

DĐ: 0909 826 364 (Mr. Minh)

Tìm hiểu thêm về thiết bị hỗ trợ phần mềm bán hàng tại đây

Quy trình cài đặt & hỗ trợ kỹ thuật TMT Solution

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng


@ Giải pháp TMT Solution 2014