Phần mềm bán hàng – Chức năng quản lý công nợ, thống kê công nợ Reviewed by on . Phần mềm quản lý bán hàng TMT Solution tích hợp chức năng quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, quản lý thu nợ khách hàng, quản lý trả nợ nhà cung c Phần mềm quản lý bán hàng TMT Solution tích hợp chức năng quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, quản lý thu nợ khách hàng, quản lý trả nợ nhà cung c Rating: 0
You Are Here: Home » Tiện ích phần mềm bán hàng » Phần mềm bán hàng – Chức năng quản lý công nợ, thống kê công nợ

Phần mềm bán hàng – Chức năng quản lý công nợ, thống kê công nợ

Phần mềm quản lý bán hàng TMT Solution tích hợp chức năng quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, quản lý thu nợ khách hàng, quản lý trả nợ nhà cung cấp, nhắc nợ, thống kê công nợ khách hàng – công nợ nhà cung cấp.

Lập phiếu thu công nợ, thống kê danh sách phiếu thu công nợ, chỉnh sửa – xóa phiếu thu công nợ. In phiếu thu công nợ khách hàng.

Quy định công nợ max: định mức công nợ max, nếu khách hàng vượt quá công nợ max đã quy định thì phần mềm sẽ thông báo khi xuất hóa đơn bán hàng mới.

Thống kê danh sách lịch sử trả công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp. Lịch sử phiếu thu công nợ, số tiền thu, ngày thu, các chứng từ kèm theo…v.v.

Nhắc nợ: thống kê danh sách khách hàng đã quá thời hạn trả nợ, vượt quá công nợ định mức đã định để nhắc nợ hoặc thu nợ khách hàng..v..v.

Tiện ích quản lý công nợ – thống kê công nợ trên phần mềm bán hàng giúp bạn quản lý tốt tình hình tài chình của cửa hàng, công ty…v..v. Giúp thu hồi công nợ nhanh chóng chính xác.


Chi tết chức năng quản lý công nợ, thống kê công nợ

1. Công nợ khách hàng

a. Thu nợ khách hàng

– Lập phiếu thu công nợ khách hàng
– In phiếu thu công nợ khách hàng
– Lưu danh sách phiêu thu công nợ, chỉnh sửa – xóa phiếu thu công nợ
– Thống kê danh sách phiếu thu công nợ, lịch sử thu công nợ
– In danh sách phiếu thu công nợ khách hàng, xuất ra file word, excel, pdf.

b. Nhắc nợ khách hàng

– Nhắc nợ theo công nợ ( theo số tiền): thống kê danh sách cần nhắc nợ

+ Danh sách khách hàng vượt công nợ max đã quy định
+ Theo số tiền tùy chọn (vd: công nợ khách hàng vượt quá 30,000,000Đ)

– Theo từng hóa đơn: thống kê công nợ cần nhắc nợ theo từng hóa đơn

+ Những hóa đơn đã vượt quá số ngày quy định trả công nợ
+ Những hóa đơn vượt quá số ngày tùy chọn (vd 15 ngày…)

 

c. Thống kê công nợ khách hàng

– Thống kê danh sách công nợ khách hàng
– Thống kê theo thời gian ( từ ngày/tháng/năm >> ngày/tháng/năm)
– Thống kê công nợ theo khách hàng
– Xem chi tiết công nợ từng khách hàng, chi tiết phát sinh công nợ.
– Chi tiết công nợ đầu kỳ, tổng tiền hóa đơn, tiền trả hàng, công nợ đã trả, công nợ cuối kỳ.
– In danh sách bảng thống kê công nợ khách hàng, xuất danh sách công nợ ra file pdf, word, excel…
– Thống kê tổng công nợ đầu kỳ, tổng hóa đơn, tổng công nợ đã thanh toán, tổng tiền trả hàng, tổng công nợ cuối kỳ tất cả các khách hàng.

2. Công nợ nhà cung cấp

a. Trả nợ nhà cung cấp

– Lập phiếu trả công nợ nhà cung cấp
– In phiếu trả công nợ nhà cung cấp
– Thống kê phiếu trả công nợ, lịch sử trả công nợ, chỉnh sủa – xóa.
– In danh sách phiếu trả công nợ nhà cung cấp
– Xuất danh sách phiếu trả công nợ ra file word, excel, pdf…

 

b. Thống kê công nợ nhà cung cấp

– Thống kê theo thời gian
– Thống kê theo nhà cung cấp
– Xem chi tiết bảng công nợ từng nhà cung cấp
– Thông tin công nợ đầu kỳ, tổng phiếu nhập hàng, tổng thanh toán công nợ, tổng tiền trả hàng, tổng công nợ cuối kỳ từng nhà cung cấp.
– In danh sách công nợ nhà cung cấp, xuất danh sách công nợ ra file word, excel, pdf.
– Thống kê tổng công nợ đầu kỳ, tổng tiền công nợ đã thanh toán, tổng tiền trả hàng, tổng công nợ cuối kỳ của tất cả các nhà cung cấp.

 

3. Định mức công nợ max, thời gian nhắc nợ, cảnh báo công nợ

Trong phần quản lý khách hàng, định mức công nợ max quy định cho từng khách hàng, thời gian nhắc nợ từng khách hàng. Khi công nợ hoặc thời hạn trả nợ vượt quá số quy định phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo.

Với tính năng này giúp cửa hàng thu hồi công nợ nhanh chóng, đúng thời hạn cho từng khách hàng, lưu lại lịch sử thu hoặc trả công nợ. Quản lý và thu hồi công nợ chính xác tránh các sai sót.

Cảnh báo công nợ khi xuất hóa đơn bán hàng cho những khách hàng đã vượt công nợ định mức hoặc vượt thời hạn trả nợ


 Tham khảo tính năng khác trên phần mềm bán hàng TMT Solution

Quản lý bán hàng Lặp báo giá Lặp đơn đặt hàng Quản lý thu chi


Thông tin liên hệ – tư vấn – hỗ trợ – cài đặt – hướng dẫn sử dụng


@2014 TMT Solution

Tagged with:

About The Author

Giải pháp phần mềm bán hàng chuyên nghiệp

Website giải pháp phần mềm bán hàng chuyên nghiệp. Liên hệ để được tư vấn - hỗ trợ - cài đặt - hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. ĐT: 0909 826 364 - 0908 075 455

Number of Entries : 51

Comments (2)

 • qwerty

  phan mem ban hang co chuc nang quan ly cong no thi chi phi khoang bao nhieu. co de su dung hay khong?

 • Phan Mem

  – Lập phiếu thu công nợ khách hàng
  – In phiếu thu công nợ khách hàng
  – Lưu danh sách phiêu thu công nợ, chỉnh sửa – xóa phiếu thu công nợ
  – Thống kê danh sách phiếu thu công nợ, lịch sử thu công nợ
  – In danh sách phiếu thu công nợ khách hàng, xuất ra file word, excel, pdf.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.